That 4Ps Beneficiary Saying 8000 Pesos in Financial Aid is Only Enough for One Week (Filipino)

Galit na galit na siguro Municipal Link nung 4Ps beneficiary na nagsabi pang one week lang yung 8000 pesos na ayuda haha. Quick thoughts ko. BASAHIN NIYO MUNA NG BUO AH at hindi ko magaguarantee na marereplyan ko kayo about it kasi busy day today haha.

Bago ang lahat iwasan natin ang pambubully sa …
back to top